Farago Surgery

FAKTA

Ivan Farago

Ivan Farago har mer 45 års erfarenhet med särskild inriktning inom mag-, tarm-, kärl-, och thoraxkirurgi.

Han är utbildad i Ungern på Semmelweis Universitet i Budapest. Sedan 1984 är Ivan specialist i kirurgi även i Sverige.

Han har varit överläkare och ansvarig för kärlkirurgi både på Nacka och Ersta sjukhus.

I 16 år var Ivan överläkare och sektionschef för övre mag-tarm kirurgi på Ersta Sjukhus i Stockholm med särskilt ansvar för matstrupe- och magsäckskancerkirurgi.

Han var bland de första som utarbetade och genomförda titthålskirurgiska operationer (galla-, reflux-, bråck-, övervikt) såväl i Stockholm som i övriga Sverige. Under de senaste åren har Ivan varit verksam på Sophiahemmet i Stockholm.

Mottagningen tar emot patienter för utredning av kirurgiska sjukdomar samt behandling/åtgärd som t.ex borttagning av hudförändringar, underhudstumörer (fettknölar), anala flikar, hemorrojder osv.